Zapraszamy do kontaktu

Zarząd

Karol Kaim
Karol Kaim
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Kadra Kierownicza

Monika Jaś - Krynicka
Monika Jas – Krynicka
Dyrektor ds. Administracyjno - Prawnych
Magdalena Hryniuk
Magdalena Hryniuk
Dyrektor ds. Produkcji i Usług
Piotr Lendzion
Piotr Lendzion
Dyrektor ds. IT

Zbigniew Rynkiewicz
Zbigniew Rynkiewicz
Inspektor kontroli i nadzoru
Specjalista ds. zamówień publicznych
Geodeta uprawniony, Klasyfikator
Zbigniew Małkowski
Zbigniew Małkowski
Inspektor kontroli i nadzoru
Specjalista ds. zamówień publicznych
Geodeta uprawniony

Mirosław Kucal
Mirosław Kucal
Kierownik Pracowni Terenowej

Dane firmy

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Spółka z o.o.
  • ul. Pniewskiego 3
  • 80-952 Gdańsk
  • NIP 584 035 81 20
  • KRS 0000046219
  • REGON 002886539
GML RODo