Platforma GML (Geomatyczne Struktury Danych)

Nasze doświadczenia w roli weryfikatora na projekcie ZSIN II zdeterminowały konieczność opracowania metod i narzędzi które pozwalałyby na skuteczną i efektywną kontrolę danych. Dzięki ustanowieniu standardu wymiany danych GML pojawiła się możliwość zaprojektowania uniwersalnych narzędzi informatycznych do analiz danych zapisanych w formacie GML.

GML

Tematem GML w OPGK w Gdańsku zajęliśmy się w kontekście Weryfiakcji projektów ZSIN i K-GESUT. Jako że jesteśmy praktykami, nasze podejście miało na celu wykorzystanie w ramach realizacji prac geodezyjno-kartograficznych. Zależało nam również, aby tematem GML zajęli się geodeci - osoby mające wieloletnie doświadczenie, choć nie potrafiący programować.

Nasze wysiłki zaowocowały powstaniem Platformy GSD na której opieramy nasze produkty. Pierwszym z nich jest oprogramowanie o nazwie „GML Explorer”, którego zadaniem jest rozpakowywanie danych zapisanych w formacie GML tak, aby w czytelnej dla użytkownika postaci można było przeglądać i analizować. W ten sposób, dzięki pracy informatyków, otworzyła się możliwość analizowania danych przez geodetów - specjalistów, którzy wiedzą, co analizują i potrafią zapisane dane interpretować.

Aby zrozumieć koncepcję wymiany danych z wykorzystaniem formatu GML na początek kilka pojęć:

UML – Unified Modeling Language, czyli Ujednolicony Język Modelowania – to formalny język pozwalający na budowanie modeli mających na celu odzwierciedlić pewien fragment rzeczywistości.

XML – Extensible Markup Language, Rozszerzalny Język Znaczników, to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób.

GML – Geography Markup Language, Język Znaczników Geograficznych.

Do przekazywania danych XML fizycznie potrzeba dwóch plików:

• z rozszerzeniem .XSD – definiuje strukturę danych przekazywanych w formie obiektów. Można go przyrównać do słowniczka oraz reguł gramatyki objaśniającego jak będą zapisane konkretne pojęcia oraz jak je rozumieć. W naszym przypadku jest to wzorzec znajdujący się w przepisach a więc nie ma konieczności przekazywania go każdorazowego z danymi.

• z rozszerzeniem .XML (GML) – zawiera konkretne wartości przekazywanych danych. Czyli: konkretny tekst zapisany w konkretnym języku (np. polskim) (XML\GML) zgodnie z jego zasadami (gramatyką) pochodzącym z grupy języków (UML) zawierający merytoryczny opis konkretnych obiektów rzeczywistych przy pomocy zdefiniowanych słów i pojęć (XSD).

Tak więc wprowadzenie GML jako narzędzia w naszym zawodzie potraktować można jak nową instrukcję K1 – która określa, w jaki sposób przedstawić obiekty rzeczywiste na mapie lub w bazie danych. Oczywiście GML to bardziej zaawansowane rozwiązanie. Daje większe możliwości, ale wiąże się z nim szereg dodatkowych wyzwań takich jak: model jakości danych (MJD), walidacji, implementacja do baz powiatowych, wymiana danych, przekazywanie danych inicjalnych oraz różnicowych itd.


GML w projekcie ZSIN

Nasze doświadczenia z GML wynikały z faktu uczestnictwa w weryfikacji danych ZSIN faza I. W tej chwili w realizacji jest faza II projektu, ale nadal żywa jest dyskusja nt. zasilenia bazy centralnego repozytorium danymi z baz powiatowych. Mimo że, Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił narzędzie do walidacji plików GML to kwestia poprawności danych oraz możliwości ich migracji do centralnego repozytorium ZSIN budzi nadal wiele pytań i kontrowersji.

Po pierwsze należy przypomnieć, że walidując pliki GML oceniamy je pod kątem:

1) występowania błędów niezgodności ze schematem XSD (które stosując poprzednie porównanie można potraktować jak błędy gramatyczne). Występowanie takich błędów dyskwalifikuje plik. Zgodność ze schematem XSD wynika wprost z przepisów prawa.

2) występowania błędów wynikających z założonego modelu jakości danych – (można je porównać do poprawnie napisanego tekstu, który zawiera niepoprawną lub niepełną informację).

W ramach projektu ZSIN zamawiający stworzył MJD i to wypełnienie warunków tego modelu jest warunkiem przyjęcia danych do centralnego repozytorium.

W udostępnionej przez GUGiK aplikacji do walidacji plików dla ZSIN wykazywane błędy podzielono na kategorie: krytyczne, niekrytyczne, ostrzeżenia i informacje. Błędy krytyczne to takie które uniemożliwiają zaczytanie danych do centralnego repozytorium.

Do najczęściej występujących błędów krytycznych należą:

 • braki atrybutów obiektów (statusy osób, płeć osoby, funkcje budynków itp.),
 • błędne atrybuty, zły format danych, niewłaściwy skład OFU, OZU OZK itp.,
 • niepełne dane (braki adresów dla lokali lub powielone adresy),
 • działki i budynki tylko na mapie (brak części opisowej obiektów),
 • błędy geometrii obiektów,
 • braki adresów (mi.in. lokali),
 • braki powiązań jednostek rejestru budynków z jednostkami rejestru gruntów,
 • puste powierzchnie pomieszczeń przynależnych do lokali,
 • brak lub błędne grupy rejestrowe,
 • brak dat od których obowiązuje umowa dzierżawy,
 • błędy powiązań między obiektami (budynek w wielu obrębach, powiązania między obiektami różnych gmin),
 • niekreślona przestrzeń nazw,
 • różnica w datach utworzenia zmiany i daty modyfikacji obiektu, który podlegał tej zmianie.

Nasze podejście do plików GML realizuje platforma GSD.


Geneza standardu GML w geodezji

Byt rzeczywisty

Działka, budynek, własność itp. Język opisu: fizyka Byt rzeczywisty

Model formalno-prawny

Rozporządzenie, przepisy itp. Język opisu: język polski Model formalno-prawny

Model aplikacyjny

Klasy, obiekty, relacje itp. Język opisu: UML Model aplikacyjny

Model XSD

SWDE i „GML” Język opisu: XML Model XSD

Jak działa Platforma GSD?


Funkcje i zadania Platformy GSD

Platforma GSD OPGK w Gdańsku jest narzędziem umożliwiającym skupienie się ma tym, co ważne – czyli DANYCH. Ich zawartości, kontekście, stopniu zaufania jakie niosą. Daje możliwość przeglądu, weryfikacji i modyfikacji danych zapisanych w formacie GML.

Została stworzona, aby na temat danych geodezyjnych mogli się wypowiadać Ci którzy się na nich znają – GEODECI, SPECJALIŚCI OD GEODANYCH.

 • Realizuje koncepcję roboczej bazy danych wykonawcy (zgodnie z przepisami).
 • Odwzorowuje strukturę danych z Rozporządzenia (nie ma konieczności konwersji danych).
 • Umożliwia wizualizacje danych oraz błędów do przeprowadzenia prac merytorycznych (również przez www).
 • Nie wymaga drogich komponentów (działa na oprogramowaniu OpenSource – QGIS, PostgreSQL).
 • Elastyczna – może współpracować z różnymi bazami danych: PostgreSQL, ORACLE, MS Access i inne.
 • Umożliwia import danych, kontrolę, uzupełnienie, modyfikacje i eksport do pliku GML.
 • Umożliwia import z wielu baz i plików oraz wzajemne porównania danych.

Produkty, usługi i narzędzia dostępne w ramach platformy GSD

GML Explorer
GML Rejestr Gruntów
GML Walidator (EGiB i GESUT)
Wizualizacja danych GML
Raporty
Portal GML Importer
GML RODo