Obsługa Geodezyjna

Kompleksowa obsługa inwestycji w tym obiekty deweloperskie, obiekty drogowe, kolejowe, domy jednorodzinne, sieci, pomiary powykonawcze.

Jednym z zakresów naszej działalności jest geodezyjna obsługa inwestycji związanych zarówno z budownictwem ogólnym, przemysłowym jak i innych urządzeń inżynieryjnych. Zapewniamy pełną obsługę począwszy od założenia osnowy kończąc na pomiarach powykonawczych.

geodeticservice.jpg

Wykonywane prace:

  • badanie stanu prawnego nieruchomości;
  • wydzielanie terenów pod przyszłe inwestycje;
  • sporządzanie map geodezyjnych do celów projektowych;
  • modeli przestrzennych;
  • zakładanie osnów realizacyjnych sytuacyjnych i wysokościowych;
  • wszelkich wytyczeń obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu;
  • pomiar mas ziemnych;
  • pomiary powykonawcze budynków oraz innych obiektów budowlanych;
  • pomiary inwentaryzacyjne urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego;
  • badania przemieszczeń budowli.
GML RODo