Oprogramowanie

Poniżej znajdują się pliki do pobrania.

GML Rejestr Gruntów 1.102 pobierz
Narzędzie umożliwia prezentację danych z pliku GML w formie rejestru gruntów wraz z podglądem mapy.
Dostępny jest eksport danych do formatu XLS i CSV, wydruki i zestawienia, kartoteka do przeglądania wszystkich obiektów EGiB w formie tabelarycznej z opcją wyszukiwania i filtrowania obiektów na liście oraz wiele innych funkcjonalności.

Aplikacja udostępniona jest bez ograniczeń, w ramach licencji bezpłatnej, dla osób prywatnych, firm i instytucji, również w przypadku wykorzystania jej do celów komercyjnych. Po zarejestrowaniu użytkownika odblokowane zostaną dodatkowe funkcje programu, między innymi możliwość generowania raportów i zestawień zbiorczych.
GML Walidator pobierz
Narzędzie umożliwia pełną walidacje danych zapisanych w plikach GML pod kątem zgodności ze schematem XSD, oraz zgodności z założonym Modelem Jakości Danych.
GML Edytor pobierz
Narzędzie umożliwia poprawę, edycję i uzupełnienie danych EGiB o brakujące lub niepełne dane. Umożliwia również wczytanie danych z wielu plików GML, ich analizę oraz wydanie do plików GML dla poszczególnych obrębów, gmin, lub wybranych zakresów merytorycznych.
GML RODo