Geodezja

Opracowania geodezyjne tj. mapy do celów projektowych, podziały, rozgraniczenia, wznowienia i ustalenia granic.

Tworzymy zgrany zespół fachowców wśród których są zarówno geodeci z wieloletnim doświadczeniem jak i ludzie młodzi, pełni entuzjazmu. Zmierzyliśmy setki hektarów gruntów. Skartowaliśmy tysiące pikiet na mapach cyfrowych i analogowych, pracujemy na terenie całego kraju.

Wykorzystujemy najnowsze dostępne technologie pomiarowe (między innymi skaning laserowy powietrzny, naziemny). Poniżej przedstawiamy bogatą ofertę naszych usług.

20110906409.jpg

Realizujemy usługi w zakresie:

 • modernizacyjne Ewidencji Gruntów i Budynków;
 • zakładanie i modernizacja osnów geodezyjnych;
 • precyzyjne pomiary GPS;
 • mapy zasadnicze w wersji numerycznej;
 • skanowanie laserowe 3D;
 • cyfrowe mapy ewidencji gruntów i budynków;
 • zakładanie osnów metodą GPS;
 • fotogrametryczna inwentaryzacja obiektów zabytkowych;
 • opracowania ortofotomapy oraz map tematycznych;
 • obsługa geodezyjna inwestycji, portów i zakładów przemysłowych;
 • kontrola stabilności budowli;
 • ewidencja techniczna i majątkowa dróg;
 • prace z wykorzystaniem materiałów zastrzeżonych i poufnych;
 • prace z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
 • zakładanie baz BDOT500 i GESUT oraz innych rejestrów branżowych.
GML RODo