Systemy GIS

Projektowanie, tworzenie, napełnianie danymi, wdrażanie i obsługa systemów GIS.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów na nowoczesne systemy do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych utworzyliśmy zespół specjalistów którzy tworzą rozwiązania wykorzystujące nowatorskie podejście w procesie projektowania aplikacji mobilnych, webowych czy desktopowych.

Nasze aplikacje:

Ewidencja Techniczna i Majątkowa Dróg jest systemem obiektowym i bazodanowym, opracowanym w firmie OPGK Sp. z o.o., przeznaczonym do prowadzenia ewidencji dróg zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych. Zadaniem systemu jest gromadzenie danych opisowych i graficznych dotyczących nawierzchni ulic, infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich w celu uzyskania natychmiastowej i kompleksowej informacji o tych obiektach.

Drogi

Główne funkcje aplikacji drogowej:

 • Tworzenie i zarządzanie drogową bazą danych;
 • Wyszukiwanie obiektów: ulice, działki ewidencyjne, dowolne obiekty drogowe;
 • Uzyskiwanie informacji o obiektach i ich atrybutach;
 • Możliwość ewidencji dokumentacji multimedialnej (zdjęcia, nagrania dźwiękowe, filmy) obiektów drogowych i mostowych;
 • Tworzenie obiektów (pełny edytor obiektów drogowych);
 • Kontrole poprawności topologicznej mapy;
 • Zestawienia zbiorcze i wydruki;
 • Analiza zawłaszczeń działek ewidencyjnych przez pas drogowy;
 • Mapa tematyczna stanów technicznych jezdni;
 • Mapa inżynierii ruchu;
 • Mapa techniczno-eksploatacyjna;
 • Generacja kompletu dokumentów książki drogi i książki obiektu mostowego;
 • Ewidencja uzgodnień;
 • Ewidencja zajętości pasa drogowego;
 • Dowolne zapytania do bazy (język SQL z operatorami geograficznymi);
 • Łączność z praktycznie dowolną zewnętrzną bazą danych (MS JET, ODBC);
 • Zastosowanie jednego ze światowych standardów w dziedzinie Systemów Informacji Geograficznej: MapInfo Professional.
GML RODo